Các loại khí xấu trong nhà ở và cách loại bỏ chúng

Xung quanh chúng ta luôn tồn tại nhiều luồng khí khác nhau, luồng khí tốt -xấu, có nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Khí xấu như tà khí, uế khí, sát khí, sẽ mang lại nhiều thiệt hại, có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Vì thế, bạn nên tham khảo bài viết dưới đây để nhận biết luồng khí tốt - … [Read more...]