Bảo quản hoa tươi cắt cành sau thu hoạch từ NASA

Loại bỏ khí Ethylene, nấm mốc vi sinh vật, tăng gấp đôi thời gian bảo quản hoa tươi cắt cành với thiết bị bảo quản hoa Airocide sáng chế từ NASA được ứng dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các nhà khoa học hàng đầu thế giới nghiên cứu ra tác hại lớn nhất ảnh hưởng tới chất lượng bảo quản hoa … [Read more...]