Nội công ngoại kích diệt bệnh dịch sởi tại Nhi TW

Bệnh viện Nhi trung ương là ổ dịch của thành phố Hà Nội. Trong ứng ngoài hợp máy lọc không khí Airocide cùng với các bác sỹ tại Nhi TW cùng nhau dập tắt dịch bệnh. Môi trường không khí với nồng độ virus Sởi cao là nguyên nhân cho việc lây chéo giữa các bệnh nhân nhi với nhau, các bệnh nhân bị Sởi … [Read more...]

AiroCide tiêu diệt 93% “Vi khuẩn than” tại Mỹ

Năm 2002 bệnh than phát tán tại Châu Âu, Hoa  Kỳ đã ưu cầu NASA đưa công nghệ AiroCide vào thực tế để tiêu diệt "Vi khuẩn than" được xem như khủng bố sinh học. Ngày 1/2/2002 một đám mây mang bào tử bệnh than đáp xuống khu vực Châu Âu gây một bệnh dịch chết người hàng loạt. Các tổ chức Quốc tế nghi … [Read more...]