Quạt hơi nước làm mát mùa hè: lợi và hại.

Mùa hè là khoảng thời gian mà nhiệt độ môi trường tăng rất cao tại miền Bắc nước ta, nền nhiệt độ cao giao động từ 39oC – 41oC, một số nơi trên 42oC khiến cho cơ thể con người cảm thấy mệt mỏi vì mất nước và muối. Ở Hà Nội nói riêng nền nhiệt độ có thể lên mức 40oC tại các khu vực trung tâm đô thị … [Read more...]