AiroCide tiêu diệt 93% “Vi khuẩn than” tại Mỹ

Năm 2002 bệnh than phát tán tại Châu Âu, Hoa  Kỳ đã ưu cầu NASA đưa công nghệ AiroCide vào thực tế để tiêu diệt "Vi khuẩn than" được xem như khủng bố sinh học. Ngày 1/2/2002 một đám mây mang bào tử bệnh than đáp xuống khu vực Châu Âu gây một bệnh dịch chết người hàng loạt. Các tổ chức Quốc tế nghi … [Read more...]